U ovom dijelu možete pročitati raspis i pravila za pojedina natjecanja, te tako odgovoriti na neke nejasnoće ako ih možda imate.

Berek liga

Priločki maraton

12 vur Bereka

Polarna liga